sex i sverige

Grundkurs om sex riktad till i första hand nyanlända unga och andra unga i Sverige, även om vuxna också kommer att lära sig massor! Att skaffa sex mot ersättning är detsamma som att köpa sex och det är förbjudet. Du kan åtalas och dömas i Sverige för att ha köpt till exempel smeksex. Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige Rapport från en av Folkhälsoinstitutet finansierad befolkningsbaserad studie. Slutlig rapport. Rapporten finns även i. sex i sverige